Kiến thức phong thủy

  • Cách xem la bàn để biết chính xác hướng nhà

    Cách xem la bàn để biết chính xác hướng nhà

    Để biết chính xác hướng nhà, bạn cần phải biết cách xem la bàn chuẩn nhất. Muốn vậy, trước tiên bạn cần phải có một chiếc la bàn có chia độ rõ ràng và phải tuân thủ chính xác các nguyên tắc khi thực hiện đo.

    Xem thêm

Có 11 mẫu tin, hiển thị trong (3 trang)